#fizio centar & profesionalni sport

Fizio Centar, kao jedinstvena sportsko rehabilitaciona ustanova u zemlji, bavi se rehabilitacijom i pripremom vrhunskih sportista. Upravo su sportisti ti koji su izgradili i grade imidž Fizio Centra. Većina naših vrhunskih sportista ukazala nam je poverenje i svoj oporavak i pripremu poverila upravo Fizio Centru.

U okviru Fizio Centra posebno vodimo računa o povratku sportista na teren. Na teren se vraća samo potpuno izečen sportista koji je prethodno ojačao povređeni segment i savladao vežbe balansa i ravnoteže.

Rad sa sportistima

U okviru Fizio Centra princip rada sa profesionalnim sportistima primenjen je i na rad sa rekreativcima. Verujemo da su svi pacijenti podjednako nestrpljivi da što pre završe oporavak i vrate se svojim svakodnevnim aktivnostima, bili to treninzi ili nešto sasvim drugačije.

Novica-Velickovic-Zare-Cabarkapa-Vladimir-Lucic

Fizio Centar kao jedinstvena sportsko-rehabilitaciona ustanova u zemlji nudi stručno praćanje profesionalnih sportista kroz trenažni proces, sagledavanje i ispravljanje eventualnih nedostataka, prevenciju i lečenje povreda, preventivno istezanje sportista, dinamometrijsko merenje mišićne snage, skeniranje stopala i izradu sportskih uložaka za obuću, vežbe prilagođene svakom sportisti ponaosob i u skladu sa sportom kojim se bavi, primenu kinezitejpinga i preventivne sportske bandaže, primenu dubokih sportskih i relax masaža.

Andrea-Lekic-Dajana-Butulija-Ivana-Djerisilo-Cvetkovic

Profesionalni sportisti & Fizio Centar

Profesionalizam u radu, briga o pacijentima i konstantno stručno usavršavanje, kako kadra tako i principa rada, rezultirali su time da veliki broj profesionalnih sportista upravo veruje Fizio Centru.

Bosko-Jankovic-Fudbaler-

Princip prevencije

U radu sa profesionalnim i rekreativnim sportistima akcenat je stavljen i na prevenciju povreda. Pored savetovanja i obuke i rada na vežbama istezanja, naši fizioterapeuti pomažu sportistima u jačanju specifičnih mišića i mišićnih grupa.

Obučavamo sportiste kako da koriste preventivnu sportsku bandažu i kako da sami primene kinezitejp. Pri povratku na teren, ako je to potrebno, savetujemo ih i o korišćenju steznika. Uz sportiste smo i kad im je potreban oporavak nakon velikih fizičkih napora. Opravak nakon velikih zamaranja ubrzava se i olakšava primenom tehnika kao što su: hidromasaža, manuelna masaža, istezanja i korišćenje specijalnih Recovery programa na Compex Aparatima. Isti princip u radu primenjujemo i na rekteativce.

Princip rane rehabilitacije

Princip rane rehabilitacije za sportiste koji nemaju mnogo vremena za lečenje i rehabilitaciju, mi smo primenili kao metod lečenja svih naših pacijenata. Lečenje povreda započinje odmah po povređivanju, odnosno, po uspostavljanju dijagnoze.

Lečenje i rehabilitacija povrede obavlja se već u akutnoj fazi, u nekim slučajevima čak i preko imobilizacije. Iskustvo nam govori da se bolji rezultati postižu ako sa rehabilitacijom otpočne odmah, umesto tek po skidanju imobilizacije.

Petar-Bozic-Deejan-Borovnjak-Ana-Ivanovic

Kroz individualni rad sa pacijentom, po sistemu jedan pacijent, jedan terapeut, jedan sat, fizioterapeuti ordinacije pronalaze adekvatan spoj terapeutskih postupaka za svakog pacijenta. U terapiji kombinuje se elementi kiropraktike, različitih masaža, kineziterapije, kinezitejpinga, eletroterapije, magnetne terapije, fototerapije Bioptron lampom itd.

Zahvaljujući individualnom pristupu u radu sa pacijentom, u svakom momentu pažljivo pratimo oporavak i korigujemo terapiju kako bi vrhunskog sportistu ili rekreativca nakon povrede što pre vratili uobičajenim aktivnostima.

Pažljivo kombinovanje tehnika i metoda rehabilitacije ima za cilj da se pacijent u procesu ozdravljenja oseća što lagodnije. Primenom različitih vrsta masaže, pored rešavanja akutnih problema, pomažemo pacijentu i da se relaksira i opusti, verujući upravo u povezanost duhovnog i telesnog zdravlja. Za više informacije o masažama i njihovom učinku posetite #massage&antistress

Dinamometrijsko merenje i izrada anatomskih uložaka

U Fizio Centru posebno vodimo računa o povratku sportista na teren. Na teren se vraća samo u potpunosti rehabilitovani sportista koji je prethodno ojačao povređeni segment i u potpunosti savladao vežbe balansa i ravnoteže.

Da bi u to bili uvereni radimo i dinamometijsko merenje jačine mišićne snage. Posebnom opremom, uz stručni nadzor i praćanje, meri se stepen spremnosti zdravog ili povređenog segmenta, kao i da li postoji razlika u mišićnoj snazi antagonističkih mišića kod sportiste. U skladu sa tim daje se preporuka o povratku na teren, ili o ponovnom uključivanju u trenažni proces i do koje granice. Takođe se bavimo i izradom ortopedskih uložaka.

Ortopedski ulošci u Fizio Centru izrađuju se primenom najsavremenije metode. Svakom pacijentu ponaosob se uzima otisak stopala i izrađuje poseban anatomski uložak koji korigujući balans pacijenta, koriguje i njegovo držanje.

Michal-Winiarski-Uros-Duvnjak-Olga-Danilovic

Pravilno držanje koje se postiže nošenjem anatomskih uložaka bitno je za čitav skelet, a ne samo za stopala i noge. Kod sportista je nošenje ortopedskih uložaka izuzetno važno jer smanjuje mogućnost povreda do kojih može doći zbog napora kojima su izloženi.

Otisak stopala u Fizio Centru se uzima na najsavremenijem plantogramu čiji software otkriva anomalije, i na osnovu tih podataka vrši se izrada anatomskih uložaka od savremenih, od kvalitetnih i izdržljivih materijala.

Upotreba Compex aparata u rehabilitacionom i pripremnom procesu sportista i rekreativaca

U procesu rehabilitacije služimo se Compex aparatima i jedina smo zvanična zdravstvena ustanova u zemlji koja ima ugovor o saradnji sa firmom Compex, i čiji su terapeuti završili Compex seminare u inostranstvu.

Uz pomoć Compex aparata vrši se elektrostimulacija mišića, a sam princip elektrostimulacije se sastoji od stimulacije vlakana živaca pomoću električnih impulsa koji se prenose preko elektroda.

Elektrostimulacija nudi vrlo delotvornu mogućnost mišićnog rada: svojim signiranim razvojem različitih kvaliteta mišića, bez zamora kardiovaskularnog sistema, i sa malim opterećenjem zglobova i tetiva. Elektrostimulacija dopušta mišićima veći radni zadatak nego kod voljne aktivnosti i uobičajenih vežbi za mišiće.

Upotrebom Compex aparata u rehabilitacionom procesu fizioterpeuti Fizio Centra su u prilici da našim pacijentima pomognu višestruko. Da li se radi o jačanju mišića, ublažavanju bola, ili pobuđivanju atrofiranog mišića, Compex aparatima je upotrebom različitih programa moguće sve to pružiti pacijentu.

Iskustvo nam govori da se, u kombinaciji sa pravilnom kineziterapijom i pod nadzorom naših fizioterpauta, upotrebom Compex aparata rehabilitacioni proces pacijenata znatno ubrzava. Primenom Compex aparata u rehabilitacionom i pripremnom periodu kako sportista, tako i rekreativaca postižemo izvandredne rezultate. Vrhunski sportisti se mnogo brže vraćaju na teren i manje su izloženi povredama, a rekreativcima se smanjuje šansa za povređivanje prilikom izloženosti teškom fizičkom naporu na koji njihovo telo nije naviklo.

profesionalni-sport

Author:

Share This Post On