terapija

fizio-centar-za-fizikalnu-terpiju

 

Centar za lečenja povreda Fizio Centra bavi se različitim bolnim stanjima kao što su: povreda skočnog zgloba, fraktura odnosno prelom kosti, dislokacija, istegnuća, uganuća zglobova, različite povrede leđa, kolena, ramena i šake. Velike uspehe ostvarujemo na polju lečenja sportskih povreda mišića, ligamenata i meniskusa.

FIZIKALNA-TERAPIJA

Različite povrede i bolna stanja se u okviru sportsko – rehabilitacionog centra Fizio Centar uspešno leče zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu u kome se za rehabilitaciju pacijenta kombinuju fizikalna terapija, kineziterapija, kiropraktika, masaža, kinezitejping, kao i redovno vežbanje kao jedna od ključnih stvari vezanih za očuvanje zdravlja i kvalitet života svakog pojedinca

Izbor adekvatne terapije podrazumeva individulni rad sa pacijentom, po principu jedan terapeut, jedan pacijent, jedan sat.

Fizioterapeuti i kiropraktičari ordinacije usavršili su jedinstvene tehnike vežbi za jačanje i povećanje fleksibilnosti muskulature, jedinstvene metode elektroterapije u postupcima lečenja i rehabilitacije, kao i efikasan princip rane rehabilitacije koja garantuje brži oporavak nakon povrede.

Princip rane rehabilitacije

Princip rane rehabilitacije od velikog je značaja u lečenju povreda kao što su: prednji ukršteni ligamenti kolena, meniskus, skočni zglob, rame, povrede stopala i šake. U toku rehabilitacije koriste se različite metode lečenja kao što su: fizikalna terapija, kiropraktika, osteopatija, masaža, vežbe i kinezitejping.

Kada pacijent dođe u sportsko – rehabilitacioni centar Fizio Centar, nakon dijagnostičkog postupka i evaluacije stepena i težine povrede, fizioterapeuti ordinacije planiraju tok terapije. Princip rane rehabilitacije svojstven je sportistima koji nemaju mnogo vremena za lečenje i rehabilitaciju. Fizio Centar princip rane rehabilitacije primenjuje se na svim pacijentima.

Lečenje povreda započinje odmah po povređivanju, odnosno, po uspostavljanju dijagnoze. Za potpun oporavak nakon povrede značajno je započeti rehabilitaciju povrede još u akutnoj fazi, u nekim slučajevima čak i preko imobilizacije, odnosno gipsa.

Ovakvim pristupom u lečenju povreda postiže se brži oporavak sa boljim rezultatima, i umanjuju ili potpuno eliminišu trajne posledice koje pojedine povrede mogu ostaviti i smanjuje vreme imobilizacije.
 
bol-u-ledjima

Prednji ukršteni ligameni kolena (ACL) – rehabilitacija posle operacije

Fizio Centar je razvio specifičan i jedinstven program rehabilitacije posle operacije prednjih ukrštenih ligamenata. Zahvaljujući jedinstvenoj terapiji, Fizio Centar je brzo i uspešno rehabilitovano je preko stotinu pacijenata kojima su prednji ukršteni ligamenti zadavali tegobe.

Prednji ukršteni ligamenti su mali ligamenti unutar kapsule kolena koji spajaju butnu kost (femur) i cevanicu (tibia). Povreda prednjih ukrštenih ligamenata česta je povreda kako kod profesionalnih sportista, tako i kod rekreativnih sportista i drugih pacijenata. Najčešće povrede koje trpe prednji ukršteni ligamenti su istegnuća i parcijalna ili totalna ruptura.

Sa radom na oporavku započinje se odmah nakon operacije prednjih ukrštenih ligamenata. Polazne tačke terapije su fizikalna terapija i mišićna stimulacija, kako bi se sprečila atrofija. Pacijent je uključen u vraćanje snage mišića prednje lože kroz statičke vežbe.

Oporavak započinje odmah nakon operacije u smislu fizikalne terapije i mišićne stimulacije. Odmah se započinje sa vraćanjem amplitude pokreta, najpre ekstenzije, a potom i fleksije.

Posle četvrte nedelje od operacije prednjih ukrštenih ligamenata pacijent dobija puni oslonac na povređenu nogu. Postepeno se uvode i drugi oblici kineziterapije, kao izometrijske i dinamičke vežbe. Oporavak od operacije ACL-a konstantno je praćen raznoraznim masažama samog kolena, čašice, okolnih mišića i tetiva (IT Band).

Do 16. nedelje nakon ACL operacije, rade se vežbe za jačanje donjih ekstremiteta. Zatim se otpočinje sa programom vraćanja kinetičkog lanca i laganim trčanjem.

U sedamnaestoj nedelji pacijent je spreman da krene sa skokovima. Celokupan oporavak traje 6 meseci, ali se savetuje da se sa napornom fizičkom aktivnošću sačeka do osam meseci nakon operacije.

Kod sportista postoji povišen rizik od povrede prednjih ukrštenih ligamenata. Čak 40% svih sportskih povreda čine uprvo istegnuća, naprsnuća ili pucanje prednjih ukrštenih ligamenata.
 
ceste-povrede-fizio-centar

Upotreba Compex aparata u procesu rehabilitacije

Uz pomoć Compex aparata vrši se elektrostimulacija mišića, a sam princip elektrostimulacije se sastoji od stimulacije vlakana mišića pomoću električnih impulsa koji se prenose preko elektroda.

Kod električnog impulsa koji proizvodi Compex aparat radi se o impulsima visokog kvaliteta koji nude sigurnost, komfor, delotvornost i dopuštaju stimulaciju mišića na različitim delovima tela.

Elektrostimulacija nudi vrlo delotvornu mogućnost mišićnog rada: svojim signiranim razvojem različitih kvaliteta mišića, bez zamora kardiovaskularnog sistema, i sa malim opterećenjem zglobova i tetiva. Elektrostimulacija dopušta mišićima veći radni zadatak nego kod voljne aktivnosti i uobičajenih vežbi za mišiće.

Parametri različitih Compex programa (broj impulsa u sekundi, dužina trajanja kontrakcija, trajanje faze mirovanja, ukupno trajanje programa) dopuštaju da se mišići različitih tipova pokrenu na rad. Kroz individualni rad sa pacijentom i simpotome koje pacijent pokazuje određuju se odgovarajući parametri rada sa Compex aparatom.

Zahvaljujući detaljno razrađenim programima, rad mišića se veoma precizno usmerava na željeni cilj, bilo da je u pitanju jačanje mišića, povećanje prokrvljenosti, drenaža mišića, kao i relaksacija mišića.

Compex aparat koristi se i kao sredstvo za ublažavanje i uklanjanje bola, pobuđivanjem senzibilnih živčanih vlakana. Elektrostimulacija nervnih vlakana blokira prenos bola preko nervnog sistema. Elektrostimulacija nerava izaziva i povišeno lučenje endorfina. Zbog toga, elektrostimulatori se koriste kako za tretman lokalizovanih aktutnih, tako i kod hroničnih bolova u mišićima.
 
kinezi-terapija

U elektroterapiji se služimo Compex aparatima, a Fizio Centar je jedina zvanična sportsko – rehabilitaciona ustanova u zemlji koja ima ugovor o saradnji sa firmom Compex. Fizioterapeuti Fizio Centra su za rad na Compex aparatima za eletrostimulaciju obučavani u inostranstvu.

Metode za oporavak nakon povreda

Primena fizikalne terapije podrazumeva neke oblike elektroterapije, laser, ultrazvuk, sa posebnim naglaskom na elektrostimulaciju kako povređeni segment ne bi atrofirao. Kiropraktika i osteopatija koriste se da bi se kosti i zglobne površine dovele u fiziološki položaj.
U rehabilitaciji nakon povrede masaža se primenjuje kako bi se izdrenirao zaostali posttraumatski otok. Za više informacija o raznim tehnikama masaža koje se primenjuju u Fizio Centru prilikom lečenju povreda, posetite stranu massage & antistress

Kineziterapija podrazumeva specifičan program vežbi kojima se jača povređeni segmenat. Primena kinezitejpinga u oporavku od povrede daje potporu mišićima i koriguje povređeni mišić ili deo tela.

Ovakvim načinom rada u Fizio Centru kod lečenje povreda uspeli smo da skratimo period oporavka posle traume i da naše pacijante veoma brzo vratimo normalnim životnim aktivnostima, a vrhunske sportiste na teren.
 
metode-oporavka