#fizio centar & rehabilitacija

U okviru sportsko – rehabilitacionog centar Fizio Centar izvodi se veliki broj terapija u svrhu rehabilitacije pacijanata. Koriste se različite tehnike i metode od strane naših fizioterapeuta kako bi se pacijentima pomoglo na što delotvoriniji način.

Promene u načinu života ljudi u poslednjih nekoliko decenija dovele su i do znatnih promena njihovog zdravstvenog stanja. Životi ljudi više nisu ugroženi akutnim infektivnim oboljenjima, ali su u znatnom porastu hronična oboljenja, povrede u saobraćaju, u sportu. Kod svih ovih stanja i oboljenja koja nastaju kao posledice trauma fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata.

Pored lečenja težih i lakših povreda, fizikalna medicina primenu nalazi i u preventivnom delovanju, postoperativnom oporavku, nakon ozbiljnijih oboljenja kao što je moždani udar, nakon dužeg mirovanja, sastavni je deo trenažnog i takmičarskog procesa kod sportista, deo je terapije stečenih i urođenih fizičkih deformiteta kod dece i odraslih.

Fizikalna medicina

Kao disciplina medicinskih nauka, fizikalna medicina izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije i mogućnosti njene primene kod zdravih, obolelih ili povređenih ljudi.

U okviru fizikalne medicine pacijentima se u Fizio Centru pruža stručna rehabilitacija kroz: fizikalnu terapiju, kineziterapiju i masažu. Kombinujući različite metode rehabilitacije i individulani pristup radu naši fizioterapeuti postižu sjajne rezultate u rehabilitaciji pacijenata sa najrazličitijim povredama.
Fiziklana terpaija se deli na: elektroterpiju, fototerapiju, mehanoterapiju, magnetnu terapiju i termoterapiju.
 
acl

Kineziterapija

Kineziterapija je grana fizikalne medicine koja koristi posebno osmišljen i programiran pokret u lečenju i rehabilitaciji određenih stanja, ozleda i deformiteta. Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, u onim naukama koje proučavaju i analiziraju položaj i pokret.

Za razliku od ostalih metoda fizikalne medicine, u kineziterapiji je vrlo važno aktivno učešće pacijenta, jer samo motivisan i raspoložen za saradnju, pacijent može usvojiti vežbe i kontinuirano ih izvoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog zdravstvenog statusa.

Individualnost kineziterapije bitan je uslov koji se poštuje u okviru sportsko – rehabilitacionog centra Fizio Centar, a ogleda se u zadovoljavanju autentičnih potreba pacijenta utemeljenim na aktuelnom funkcionalnom i zdravstvenom statusu pojedinca.

Kiropraktika

Kiropraktika je zdravstvena tehnika koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom neuromuskuloskeletnog sistema. Kiropraktika je stara više od jednog veka, a njeno ime potiče od reči grčkih reči hiro – ruka i praktika – sprovođenje akcije. Dakle, kiropraktika podrazumeva ručno nameštanje i manipulaciju kičme, pršljenova, zglobova i mekih tkiva.

U savremenom svetu kiropraktika je treće najzastupljenije zdravstveno zanimanje. U prošlosti, postojale su određene kontraveze u vezi sa kiropraktikom, ali danas, kiropraktika predstavlja zdravstvenu granu koja je u ekspanziji.

U sportsk-rehabilitacionom centru, Fizio Centar, kiropraktika se koristi kao deo terapije kada se u individualnom radu sa pacijentom pokaže da ima potrebe za primenom kiropraktike.

Shockwave

Savremena neinvazivna metoda rehabilitacije pacijenata radijalnim shockwave talasima od sada je dostupna svim pacijentima ordinacije za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i fitness Fizio Centar. Ukoliko imate problem bolnog ramena, teniskog lakta, bola u zadnjoj loži, problem skakačkog kolena ili upale Ahilove tetive, kao i problem koštanog zadebljanja, shockwave terapija će vam zasigurno pomoći.

Shockwave je akustični talas koji prenosi visoku energiju bolnom sportskom i fibroznom ili mioskeletnom tkivu sa subakutnim, subhroničnim i hroničnim stanjima. Ova energija pospešuje lečenje, regeneraciju, i repatativni proces tkiva i mekog tkiva.

Shockwave aparat i terapija radijalnim talasima se koriste kod stanja kao što su: bolno rame, teniski lakat, bol u oblasti karlice i kukova, skakačko koleno, bol u zadnjoj loži, koštano zadebljanje, Achillodynia – bolna stanja Ahilove tetive. Za vise informacija posetite strenu #shockwave_terapija.
 
vrste-terapija

Author:

Share This Post On