kinezi terapija

fizio-centar-za-kinezi-terpiju

U okviru Fizio Centra za lečenje i prevenciju bola u leđima radimo individualno, po principu jedan fizioterapeut, jedan pacijent, jedan sat. Bolovi u leđima se uspešno leče zahvaljujući sveobuhvatnom pristupu u kome se koristi fizikalna terapija, magnetna terapija, laseroterapija, kao i ultrazvuk, elektofereza, TENS i ineterfernetne struje, zatim krio i termoterapija, kineziterapija, kiropraktika, masaža, osteopatija, fototerapija bioptron lampama i kinezitejping.

kinezi-terapija-fizio-centar

Bolovi u leđima, kičmi, bol u ramenima i vratu, tretiraju se polazeći od specifičnih stanja i potreba pojedinca. Fizioterapeuti Fizio Centar kreirali su jedinstvene tehnike i metode za ublažavanje i eliminaciju bola u leđima. U fizikalnoj terapiji usavršili smo specijalan način postavljana elektroda na posebno targetirane tačke na telu. Kiropraktika i masaža se koriste kao sastavni deo terapija. U Fizio Centru su razvijene i posebne vežbe istezanja i jačanja muskulature.

Više od deset godina iskustva i stručnog usavršavanja rezultirali su da Fizio Centar postane jedna od vodećih sporstko-rehabilitacionih ustanova u zemlji na polju lečenja i prevencije bola u leđima.

Bolovi u leđima – individualni pristup

Tokom tretmana fiziotepapeut je potpuno posvećen pacijentu, pomaže, ispravlja i koriguje pacijenta.
Kroz individualni rad sa pacijentom fizioterapeut pronalazi adekvatnu kombinaciju terapeutskih tehnika, kako bi se brzo i efikasno došlo do dugotrajnog oslobođenja od bolova u leđima i kičmi. U borbi protiv bola u leđima i kičmi koriste se tehnike kiropraktike, masaža, kineziterapije, mišićna elektrostimulacija i druge.

Za više informacija o različitim tehnikama masaža koje se u ordinaciji primenjuju prilikom lečenja problema sa leđima, bolovima u leđima, kičmi, vratu i ramenima, posetite stranu #antistress&massage.
 
kinezi-terpija-vezbe
 
Pored velikih mišićnih grupa naši fizioterapeuti stavljaju akcenat na male mišiće stabilizatore kičmenog stuba. Uveli smo elemente PNF-a kao sastavni deo vežbi za leđa. Ovakav način rada u centru za bol u leđima dao je izvanredne rezulate i većina pacijenata i posle završetka lečenja ostaje da vežba u ordinaciji preventivno.

Kao preventiva protiv bola u kičmi i leđima, pored individualnih vežbi sa fizioterapeutom, nudimo i grupne vežbe. Na grupnim vežbama trener i fizioterapeut radi sa malim grupama od najviše 6 pacijenata.

Bol u leđima – lečenje

Bol u leđima je jedan on najčešćih medicinskih problema i pogađa 8 od 10 ljudi u nekom trenutku života. Akutni bol u leđima pojavljuje se iznenada i traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja, a bol u leđima postaje hroničan ako traje najmanje tri meseca. Može varirati od tupog, konstatntno prisutnog pa do jakog, prescajućeg bola koji se javlja odjednom.

Lumbalgija

Lumbalgija predstavlja bol u lumbalnom (slabinskom) delu leđa. Uzroci bola u donjem delu leđa mogu biti forsiranje, napregnuća, povrede, artritis, starenje. Fizioterapeuti Fizio Centra u okviru lečenja lumbalgija kombinuju tehnike masaža, elektrostimulacije, kiropraktike i vežbi za istezanje i jačanje muskulature.
 
vezbe-istezanja

Povrede kostiju i mekih tkiva leđa

Povrede kostiju i mekih tkiva leđa se, nažalost, često sreću. Ukoliko se lečenju ne pristupi na vreme, mogu nastati trajne negativne posledice na zdravlje pojedinca. U sportsko – rehabilitacionoj ustanovi Fizio Centar se lečenju povreda leđa pristupa multidisciplinarno.

Fizioterapet kroz individualni rad sa pacijentom pronalazi adekvatnu terapiju, koja može da uključuje elektostimulaciju mišića, TENS struje, tehike kiropraktike, masaže i kineziterapiju.

Spondilolisteza

Spondilosteza predstavlja promene u položaju između dva kičmena pršljena.Kroz individualni rad sa pacijentom, fizioterapeuti, maseri i kiropraktičari Fizio Centra primenjuju različite oblike fizikalne medicine i masaže za lečenje spondilosteza sa ciljem da se bol u leđima i kičmi ublaži, i u potpunosti otkloni.

Spazam leđne muskulature

Spazam mišića leđa zahvata uglavnom lumbalni i cervikalni deo leđa. Bol je najčešće simetričan, mišići su tvrdi na dodir, tonični, bolni. Pacijent se zbog prisutnosti bola nalazi u antalgičnom položaju.

U okviru tretmana spazma leđne muskulature u Fizio Centru, fizioterapeut i kiropraktičar mogu primeniti različite tehnike fizikalne medicine, kineziterapije i masaže, kako bi ublažili i u potpunosti otklonili grč i bolove.

Problemi koje izaziva loše držanje tela

Visokostručni fizioterpeuti Fizio Centra bave se i poremećajima posture, odnosno lošeg držanja tela. Loše držanja tela naročito je važno korigovati kod beba i dece. Dete sa lošom posturom može imati dalje, čak i ozbiljne probleme sa rastom i razvojem.

Kifoza

Kifoza predstavlja deformitet koji karakteriše povećanje fiziološke krivine grudnog dela kičme prema natrag. Slabiji razvoj prednjeg dela pršljena formira klinasti pršljen, a njena posledica je kifoza. Kifoza se može javiti već u najranijem uzrastu, kod beba, predškolske dece i adolescenata, ali i u zrelom životnom dobu.

Povijeno, odnosno pogrbljeno držanje tela kod deteta potrebno je što pre korigovati. Fizioterapeuti se u radu sa pacijentima sa kifozom oslanjaju na tehnike kineziterapije, koje podrazumevaju vežbe za jačanje leđne muskulature.

Lordoza

Lordoza predstavlja povećanje prednjeg zakrivljenja cervikalnog ili lumbalnog dela kičme. Pošto je prjekcija težišta tela pomerena, lordozu prate simptomi zamora i bola u leđima.

U Fizio Centru fizioterapeuti tretiraju lordozu primenom kineziterapije, odnosno kineziterpijskih procedura, posebno kontrolisanih vežbi istezanja trbušnih mišića i zadnje lože nadkolenice, a kroz individualni rad sa pacijentom mogu se primeniti i elektrostimulacija i masaža.
 
kinezi-terpija-bol-u-ledjima

Fizio Centar vam može pomoći da se rešite akutnog i hroničnog bola u leđima. Kroz preventivno vežbanje sa fizioterapeutima u Fizio Centru, izbegava se vraćanje bolova u leđima. Bolovi u leđima, kičmi, kao i bolovi u vratu i ramenima češće pogađaju žene, a karakteristični su i bolovi u leđima u trudnoći, naročito u donjem delu leđa.