#povrede sa kojima se susrećemo u fizio centru

Centar za lečenja povreda Fizio Centra, bavi se uspešnom rehabilitacijom fraktura i fisura kosti (prelom i naprsnuće kosti), povreda skočnog zgloba, dislokacija, istegnuća i uganuća zglobova. Velike uspehe ostvarujemo na polju lečenja različitih povreda leđa, kolena, ramena i šake, sportskih povreda, ruptura, i povreda ligamenata i meniskusa.

Trauma, odnosno povreda, predstavlja prekid kontinuiteta tkiva koji izgrađuje lokomotorni aparat. Povrede variraju po stepenu ozbiljnosti, od manjih povreda pa sve do povreda opasnih po život. One vam se mogu desiti dok ste na poslu, u stanu, kolima, negde u prirodi, prilikom obavljanja najrazličitijih fizičkih aktivnosti.

Niko od povreda ne može biti bezbedan, ali uvek možete računati na stručnost i znanje zaposlenih u Fizio Centru, kao i na činjenicu da će vam pružiti svu neophodnu pomoć kako bi vas što pre vratili normalnom funkcionisanju.

acl

Prelom kosti – fraktura

Prelom kosti konstatujemo ukuliko postoji prekid kontinuiteta kosti, i obično nastaje pod dejstvom spoljnih sila. Prelom može biti otvoren i zatvoren, prost ili složen, sa dislokacijom fragmenarta ili bez. U zavisnosti od opšte slike stanja pacijenta i dijagnoze, fizioterapeuti Fizio Centra u lečenju primenjuju različite oblike fizikalne terapije: magnet, interferentne struje, a kasnije i lase, TENS i elektrostimulacija.

Sa rehabilitacijom nakon preloma kosti važno je početi u ranoj fazi, još pre skidanja imobilizacije (gipsa), kako bi se izbeglo atrofiranje mišića i obezbedilo pravilno srastanje kosti, smanjio otok, sprečili sekundrani problemi – Morbus Sudek, i održala normlana trofika kože.

Naprsnuća ili fisura kostiju

Kod naprsnuća, odnosno fisure kosti ne dolazi do potpunog prekida kontinuiteta kosti kao kod preloma, već samo do delimičnog. Naprsnuća se u terapiji tretiraju isto kao i prelom kosti. U Fizio Centru fizioterapeuti i kiropraktičari u terapiji naprsnuća primenjuju tehnike električne stimulacije mišića inteferentnim strujama i kineziterapiju koja podrazumeva izotonične kontrakcije mišića u blizini preloma.

Kao i kod frakture, i kod naprsnuća je važno odmah započeti rad na rehabilitaciji, čak i pre skidanja imobilizacije (gipsa).

Kontuzije ili udarci

Kontuzije ili udarci su lagane povrede mekih tkiva nastale kao posledica udarca. Prilikom jačih kontuzija dolazi do oštećenja mišićnih vlakna, sa stvaranjem izliva krvi (hematom). Povređeno mesto je bolno i otečeno. Kontuzije mogu pratiti i povrede ozbiljnijeg stepena, pa je potrebno potražiti savet stručnog lica.

elektroterapija-i-rehabilitacija

Rupture

Ruptura nastaje kada se na mišić usled jakog fizičkog opterećenja deluje direkno grubom silom. Tada dolazi do razaranja mišićnog tkiva i delimičnog ili potpunog rascepa mišića, što se obično naziva “pucanje mišića”.

Za lečenje ruptura fizioterapeuti Fizio Centra primenjuju sredstva i tehnike kao što su: biostimulativni laser, interferentne struje, diadinamičke struje, impulsni ultrazvuk, a pred kraj rehabilitacionog procesa ubacuju se vežbe jačanja povređenog mišića.

Uganuća ili distorzije

Uganuća ili distorzije su povrede mekih tkiva zgolba (ligamenta, tetiva, zglobne kapsule). Mogu biti I II ili III stepena. Uganuća karakterišu jaki, oštri bolovi, a pokreti i oslonac su nesigurni. Na mestu povrede javlja se otok, može biti praćen pojavom hematoma, a povređeni segment je bolan i osetljiv na dodir.

U Fizio Centru visokostručni fizioterapeut u lečenju uganuća primenju kombinaciju terapije kao što su krioterapija, terapija ultra zvukom i interferentnim strujama, biostimulativni laser, i kineziterapija.

Iščašenja ili luksacije

Iščašenje ili luksacija predstavlja povredu zgloba kod koje kosti koje čine zglob više ne zauzimaju normalan fiziološki položaj. Ligamenti i ostala vezivna tkiva su istegnuta, delimično ili potpuno pokidana. Prilikom iščašenja ponekad dolazi i do povreda nerava i krvnih sudova. Najčešće dolazi do iščašenja skočnog i ručnog zgloba, kolena i ramena.

Fizioterapeuti i kiropraktičari u Fizio Centru u lečenju luksacija koriste biostimulativni laser, impulsni ultrazvuk, interferentne sruje, i tehnike kao što su masaža vezivnog tkiva, kriomasaža, kineziterapija i kiropraktika.

Za više informacija o lečenju povreda leđa, rameno-vratne regije i kičme, posetite stranu #kinezi_terapija.
 
bact-to-fizikalna-terpija

Author:

Share This Post On