#terapije u fizio centru

Elektroterapija

Elektorterapija predstavlja korišćenje različtih oblika električne energije u cilju lečenja.

Interferentne struje

Interferentne struje ili “ukrštene struje” su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod svih degenerativnih reumatskih oboljenja velikih zglobova (kuk, koleno, rame), kod cervikalnog i lumbalnog sindroma. Posebna prednost primene interferentnih struja je kod stanja posle preloma kod pacijenata kojima je ugrađen metal jer oni zbog prisustva metala ne mogu da prime ni jednu drugu vrstu struje.

TENS

TENS, ili transkutana elektro-nervna stimulacija, jedna je od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bolova. TENS omogućava pacijentu da kontroliše akutan ili hronični bol i smanji upotrebu analgetika bez ikakvih sporednih efekata. Primenjuje se kod bolova u leđima i kičmi, bola u vratu i ramenima, neuralgija, kod bolova reumatskog porekla, raznih distorzija i kontuzija.

Elektrostimulacija

Eletrostimulacija predstvlja nadražaj strujom određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke spreme.

Elektroforeza

Elektroforeza predstavlja unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje. Elektroforeza omogućava da lek za najkraće moguće vreme prodre na mesto povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

Magnetoterapija

Magnetoterapija predstavlja primenu energije elektromagnetnog polja u procesu rehabilitacije pacijenata. U Fizio Centru naši fizioterapueti koriste Vivawell aparat za rad sa pacijentima.
 
elektrostimulacija-misica

Fototerapija

Fototerapija predstavlja primenu svetlosne energije u cilju lečenja. U fototerapiji koristi se Infraruž lampa koja infracrvenim zracima zagreva tkivo, BIOPTRON lampa i laser.

Laser

Laser se koristi u cilju smanjenja bola, zapaljenskih procesa, mišićne relaksacije, vazodilatacije krvnih sudova, kao i regulacije metabolizma na ćelijskom nivou.

Bioptron lampa

Stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odralsih osoba, kao i kod dece.

Infraruž lampa

Infraruž lampa koja infracrvenim zracima zagreva tkivo, povećava cirkulaciju, ubrzava metabolizam i vrši vazodilataciju krvnih sudova.

Termoterapija

Termoterapija predstavlja primenu toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih. Termoterapija se zasniva na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline. U termoterapiji se koriste tople ili hladne komprese, tople ili hladne obloge, kao i led.

Krioterapija

Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava, nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi. Primena GameReady aparata kao jedan od oblika krioterapije daje izuzetne rezultate u fizikalnoj terapiji.

Mehanoterpaija

Mehanoterapija predstavlja upotrebu mehaničke energije u fiziklanoj terapiji. U okviru Fizio Centra, na Novom Beogradu primenjuje se masaža, ultrazvuk, hidroterapija, kiropraktika.

Masaža

Masaža je opšti naziv za pritisak, trljanje i manipulaciju mišića, mekih tkiva, tetiva, ligamenata i kože. Glavni cilj masaže je poboljšanje opšteg psihičkog i fizičkog stanja.

Primenom adekvatnih tehnika masaže posebno dobri rezultati postižu se kod lečenja akutnih i hroničnih bolova u mišićima i zglobovima, a naročito kod bolova u leđima, kičmi i vratu. Profesinalna masaža takođe je značajna za detoksikaciju organizma, odnosno izbacivanje štetnih materija iz organizma.

Neke od tehnike masaža primenjuju se u fizikalnoj medicini nakon povreda, i radi ubrzavanja oporavka nakon operacija. Pored toga, zahvaljujući efektu opuštanja koji profesionalna masaža izaziva, mogu se ublažiti i eliminisati i simptomi hroničnog zamora, stresa, depresije i poremećaja anksioznosti.

Ultrazvuk

Ultrazvuk zbog svog dvostrukog delovanja, mehaničkog i toplotnog, predstavlja veoma efikasno sredstvo pri terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Oba efekta izazivaju lokalno povećanje temperature što dovodi do bolje cirkulacije kroz tretirano područje čime se ubrzava i olakšava lečenje.

Kiropraktika

Kiropraktika je zdravstvena tehnika koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom neuromuskuloskeletnog sistema. Kiropraktika je stara više od jednog veka, a u savremenom svetu kiropraktika je treće najzastupljenije zdravstveno zanimanje. U prošlosti, postojale su određene kontraveze u vezi sa kiropraktikom, ali danas, kiropraktika predstavlja zdravstvenu granu koja je u ekspanziji.
 
vrste-terapija

Author:

Share This Post On